SMART HOME
Създайте вашето удобно и стилно място

KNX

Безкрайна гъвкавост и персонализация

Търсенето на комфорт и гъвкавост при управлението на отопление, осветление и системи за контрол на достъпа за семеен дом, както и за работното място нараства. В същото време ефективната употреба на енергия става все по-важна. Хората искат удобно, устойчиво и безопасно място за живот и работа... и точно там се появява автоматизацията. Удобство и безопасност, заедно с по-ниската консумация на енергия, може да се постигне само с интелигентен контрол и наблюдение на всички включени продукти. Това е истинско предизвикателство, тъй като предполага повече окабеляване, преминавайки от сензори и задействащи устройства до центровете за контрол и наблюдение. За професионалистите такава маса от окабеляване означава също и по-големи усилия за проектиране и инсталиране. Точно там се появява KNX!

Автоматизацията не трябва да е трудна. Това просто изисква система, която отстранява проблемите на изолирани устройства, като гарантира, че всички компоненти комуникират чрез един общ език. Вече няма значение какво е устройството, което искате да използвате. Независимо дали искате да контролирате осветлението, щорите, системите за сигурност, енергийното управление, отоплението, вентилацията, климатичните системи, системите за сигнализация и мониторинг, интерфейсите към системите за обслужване и управление на сгради, дистанционното управление, аудио и видео контрола. Всичко това може да се контролира чрез единна система. Това е KNX!

FREE@HOME

БЕЗКРАЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАШЕТО УДОБСТВО

Иновативната домашна автоматизация ABB-free@home® предлага безкрайни възможности за креативен дизайн. Това позволява домът да бъде оборудван в съответствие с безкрайните лични концепции и предпочитания. И днес, и в бъдеще.

Два пъти по-лесно за въвеждане в експлоатация и конфигуриране

ABB-free@home® комбинира всички полезни функции на удобна автоматизация за дома и комуникация на вратите в една единствена система, която е лесна за работа. Въвеждането в експлоатация е особено бързо и спестява ценно време.

Обща мрежа

ABB-free@home® превръща къщата или апартамента в интелигентен дом. Независимо дали щори, осветление, отопление, климатизация, комуникация на вратите или домакински уреди, комфортът, безопасността и ефективността най-накрая могат да се контролират интуитивно - чрез бутон на стената, чрез гласово управление или със смартфон, таблет или персонален компютър. Също така всички функции в къщата могат да се управляват автоматично - според графика, според залеза или изгрева на слънцето, според температура или присъствие на хора. Могат да бъдат "извиквани" с натискане на бутон. И тук е възможна всякаква комбинация от различни функции - благодарение на ABB-free@home®.